Het Keurmerk voor klasse II bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties die zaken doen met senioren doen dit over het algemeen met de beste wil en intenties. Voor senioren blijkt het in de praktijk moeilijk om onderscheid te kunnen maken in de kwaliteit en betrouwbaarheid van bedrijven en organisaties. Als zelfstandig ondernemer wilt u dit uiteraard voorkomen en uw senioren een teken van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid geven. Het Keurmerk geeft u in de markt de waarborg van de juiste aandacht voor senioren en een passende dienstverlening.


      uniek Keurmerk
     
 betrouwbare organisatie
      officieel certificaat Senior-OK
      nieuwe klanten 
      kennis van de doelgroep
      
vermelding  Keurmerkregister
      beoordelingen van seniorende snelst groeiende doelgroep in
Nederland; 60-plussers.

Ziet u deze doelgroep ook als een
een waardevolle doelgroep ?
Neem dan snel contact op en vraag
het Keurmerk aan !   

        

      
 
Criteria voor klasse II bedrijven en organisaties

Voor de keurmerk klasse II bedrijven en organisaties, geldt het criterium van minimaal 2 medewerkers.
Voor deze klasse is specifiek rekening gehouden met kenmerken van MKB organisaties.  Certificering is mogelijk op 2 niveaus, te weten BASIS en PREMIUM, zoals ook bij de andere bedrijfsklassen. Voor meer informatie over de criteria kunt u de Auditkaart Klasse II raadplegen:

 Auditkaart Klasse II


 Wij zijn trots op ons Keurmerk Senior-OK en willen graag iets terug doen voor de senioren die altijd hard voor ons gewerkt hebben ! 


Bart Klein Kranenbarg, Directeur Baron Auto's, Assendelft

Stichting Keurmerk Senioren Belangen beheert en vertegenwoordigt het Keurmerk Senior-OK. Met de uitgifte van het keurmerk streeft de stichting ernaar om senioren zo optimaal mogelijk te ondersteunen op het gebied van dienstverlening in en rondom hun leefomgeving;

 

snel en eenvoudig in contact met de juiste leveranciers en dienstverleners
vermijden van aanbieders die op een onverantwoorde wijze handelen
bedrijven adviseren en ondersteunen bij het zaken doen met senioren
mantelzorgers zoals kinderen, familie en vrienden helpen bij de selectie van bedrijven

 

 


   Een mooi gebaar voor onze senioren, een positieve toevoeging voor ons als bedrijf ! 

K. Stol, Noordermeer Mobiliteitsexperts, BergschenhoekDiensten en leveranciers die onder het Keurmerk kunnen vallen zijn onder andere;

  huishoudelijke hulp en boodschappendiensten, 

  bedrijven die specifieke senioren producten leveren (bv. seniorenbedden)

  levering en onderhoud van hulpmiddelen voor senioren

  hulp bij uw administratie (door een accountant, een notaris of een boekhouder),

  financieel en onroerend-goed adviseurs, verzekeringsspecialisten en

  verhuisbedrijven, aannemers, klusjesmannen, hoveniers, enzovoorts.

  alle overige bedrijven die algemene producten en diensten leveren (autogarages, beddenleveranciers, etc.)

 

Certificering in 5 eenvoudige stappen geregeld:

vul het aanvraagformulier in(formulier)
u ontvangt het audit-formulier en vult deze in
controle en beoordeling Keurmerk Instituut
u ontvangt de beoordeling (met eventueel advies)
u wordt als Keurmerkhouder officieel gecertificeerd

 Help je klanten zoals jezelf geholpen wil worden.Met dit keurmerk kun je 65+ ers helpen, zoals ik zelf zou willendat mijn ouders geholpen worden


B. Nijk, Hardwareoutlet.nl, Almere


Ondernemers zijn gebaat bij het commercieel benaderen van de doelgroep en de mogelijkheid om senioren op een effectieve wijze diensten te kunnen aanbieden. Belangrijk hierbij is begrijpen wat de wensen en behoeften van senioren zijn.
Het Keurmerk biedt een platform waar u zich als bedrijf kunt presenteren.

Senioren hebben vaak een andere achtergrond en besluitvorming als het gaat om koopgedrag. Vertrouwen, veiligheid en respect maken een belangrijk onderdeel uit van het koopgedrag en de (zakelijke) relaties die senioren aangaan.

Het keurmerk draagt direct ook bij aan het gevoel van vertrouwen en veiligheid bij senioren dat een grote rol speelt bij de besluitvorming.

Het keurmerk kent geen segmentatie. Alle bedrijven en organisaties zijn van harte welkom om zich aan te melden als potentiële keurmerkhouder.

Voor uw organisatie voorziet het Keurmerk Senior-OK in een aantal belangrijke voordelen:

U bent betrouwbaarder. 

Door middel van het Keurmerk wordt uw organisatie gekenmerkt als betrouwbaar voor senioren. Dat is goed voor uw bedrijfsimago en onderscheidt u van uw concurrenten. U laat beter en duidelijker zien aan senioren dat er uitsluitend servicegerichte professionals bij u werken die hun vak verstaan, kwaliteit leveren, klantvriendelijk en sociaal zijn.

U heeft een gecontroleerde rechtszekerheid.

Door middel van het Keurmerk biedt u senioren gecontroleerde rechtszekerheid. Uw organisatie is netjes ingeschreven en voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. 

U heeft kennis van senioren.

Keurmerkhouders laten door het dragen van het keurmerk zien dat zij specialist zijn op het gebied van senioren als klanten.U laat aan senioren zien hen als klant serieus te nemen. 

U krijgt nieuwe klanten.

U krijgt toegang tot de steeds verder groeiende groep senioren via de stichting en haar uitbreidende partnernetwerk. Daarnaast zal het keurmerk ook niet-senioren aantrekken, immers wat goed is voor senioren, is goed voor iedereen!

U krijgt terugkoppeling van senioren.

Door de terugkoppeling die u gaat krijgen van Senioren, krijgt u direct inzicht wat goed en niet goed gaat in uw organisatie, waaronder de kwaliteit van de geleverde dienst, de werking van processen, de communicatie met Senioren en de nazorg. Hierdoor kunt u eenvoudig de prestaties van uw organisatie effectief verbeteren. Aan keurmerkhouders worden, onder voorwaarden, tips, adviezen en hulp gegeven om hun processen en bedrijfsvoering aan te passen, zodat de organisatie beter kan presenteren en nog beter met de Senioren doelgroep kan omgaan.

U bent vermeld in het keurmerkregister.

Uw organisatie wordt opgenomen in een keurmerkregister, zodat senioren kunnen checken welke organisaties wel en welke niet houder zijn van het Keurmerk. Dat helpt hen hun keuze ter vereenvoudigen en oneigenlijk gebruik van het Keurmerk te voorkomen.

 

<div dnnmodule-628"="" dnnmodule-ilocalizationhtml="">

     Hoe vraagt u het Keurmerk aan

Indien u in aanmerking wilt komen om het Keurmerk Senior-OK te voeren dient u een aantal stappen te doorlopen, een aantal verschillende fasen in de aanvraagprocedure. U start met het indienen van de aanvraag via het officiële aanvraagformulier. Dit behelst voornamelijk het beantwoorden van vragen en het aanleveren van documentatie. Dit officiële aanvraagformulier van het Keurmerk Senior-OK kunt u op deze website downloaden of direct invullen. 

Bij het aanvraagformulier zijn ook de algemene voorwaarden voor de aanvraag van het keurmerk toegevoegd. Deze dient u als akkoord en gelezen te markeren. U kunt vervolgens het ingevulde formulier digitaal ondertekenen en verzenden of uitgeprint en ondertekend (en gescand) retourneren aan:

per e-mail aan: info@keurmerksenioren.nl 

of per post naar: Stichting Keurmerk Senioren Belangen, Postbus 1159, 1270 BD  Huizen. 

Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij schriftelijk contact met u op. Hierin bevestigen wij de goede ontvangst van het aanvraagformulier en informeren wij u over het vervolg van de procedure. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan nemen wij telefonisch contact met u op.Vervolgens sturen wij u de keurmerk toetsing documentatie, waarbij wij u vragen deze zo volledig en compleet mogelijk in te vullen. 

De uiteindelijk toetsing zal geschieden door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. 

 


 Omdat ouder worden voor velen al moeilijk genoeg is, voegt het keurmerk een waardevolle bijdrage aan ons bedrijf 

G. Grooters, Drogisterij - Parfumerie Nouveau, Rotterdam


 

   Een mooi gebaar voor onze senioren, een positieve toevoeging voor ons als bedrijf ! 

K. Stol, Noordermeer Mobiliteitsexperts, Bergschenhoek

<div "="" wpb_content_element=""> De groep senioren zal in de komende jaren alleen maar groeien. Het is goed dat er aandacht wordt besteed aan de wensen en behoeften van deze doelgroep in een steeds vluchtiger wordende maatschappij. Wij zijn trots het Keurmerk Senior-OK te mogen dragen! Het bevestigt dat onze persoonlijke aandacht voor de klant wordt gewaardeerd 
<div "="" wpb_content_element="">


Ferda van Benthum, Partner en Letselschade advocaat Asselbergs & Klinkhamer advocaten, Etten-Leur 

 

Indien u in aanmerking wilt komen om het Keurmerk Senior-OK te voeren dient u een aantal stappen te doorlopen, een aantal verschillende fasen in de aanvraagprocedure. U start met het indienen van de aanvraag via het officiële aanvraagformulier. Dit behelst voornamelijk het beantwoorden van vragen en het aanleveren van documentatie. Dit officiële aanvraagformulier van het Keurmerk Senior-OK kunt u op deze website downloaden of direct invullen. 

Bij het aanvraagformulier zijn ook de algemene voorwaarden voor de aanvraag van het keurmerk toegevoegd. Deze dient u als akkoord en gelezen te markeren. U kunt vervolgens het ingevulde formulier digitaal ondertekenen en verzenden of uitgeprint en ondertekend (en gescand) retourneren aan:

per e-mail aan: info@keurmerksenioren.nl 

of per post naar: Stichting Keurmerk Senioren Belangen, Postbus 1159, 1270 BD  Huizen. 

Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij schriftelijk contact met u op. Hierin bevestigen wij de goede ontvangst van het aanvraagformulier en informeren wij u over het vervolg van de procedure. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan nemen wij telefonisch contact met u op.Vervolgens sturen wij u de keurmerk toetsing documentatie, waarbij wij u vragen deze zo volledig en compleet mogelijk in te vullen. 

De uiteindelijk toetsing zal geschieden onder toezicht door een onafhankelijk Keurmerk audit instituut te Zoetermeer.  

 Onze haal- en brengservice in de regio is een voorbeeld van de service die wij senioren bieden 

Michael, Garagebedrijf Carfluids, Berkel en Rodenrijs